Borkov mlin in kapelica

Naslov: Spodnji Ivanjci

Oddaljenost od ceste: 500 m od glavne ceste

Zanimivosti:

The Perl restaurant offers the perfect ambience for those times you want to get a way and be by yourself. While there, you can check out the best casinos based on Casino Ranking.

Borkov ali Bračkov mlin stoji na Cogetinskem potoku in še danes predstavlja veliko in urejeno stavbo, ki je bila postavljena leta 1849. Po ustnem izročilu naj bi tu že prej stal lesen mlin. Leta 1908 so mlin posodobili, leta 1958 pa namestili Francisovo turbino, vodno kolo pa ohranili kot spomin na “dobre stare čase”. Turbina, ki je poganjala tudi dinamo, jim je do leta 1951 dajala tudi elektriko.

Kapelica ob mlinu je bila postavljena leta 1867 in obnovljena leta 1984.